ProjelerimizProje Proje Adı Proje Sahibi Durumu
BAP Projeleri Covid-19'lu Olgularda miRNA Ekspresyonunun RT-PCR ile Belirlenmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ FİGEN GÜZELGÜL Devam Ediyor
BAP Projeleri Diyabetik Olgularda D vitamini Reseptör Gen Polimorfizmleri ve Oksidatif Stres İlişkisinin Belirlenmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ FİGEN GÜZELGÜL Devam Ediyor
BAP Projeleri Farmasötik Preparatlarda Fusidik Asit Tayini için UPLC-MS-MS Yönteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu DR. ÖĞR. ÜYESİ METİN ÇAPA Devam Ediyor
BAP Projeleri Tiyazolidin-4-on Halkası Taşıyan Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Biyoaktivitelerinin Araştırılması DOÇ. DR. MEHTAP TUĞRAK SAKARYA Devam Ediyor
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Taşlıçiftlik Kampüsü Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.